Menu J4J's Subteam

[J4J] [VIETSUB] Pleas take care of my fridge ep 152

Cập nhật nhanh nhất tại: http://facebook.com/J4JSubteam

[VIETSUB] BTS COUNTDOWN FULL

Ghé chơi tại http://facebook.com/J4JSubteam

[Vietsub] Preview Ep 152 - Please take care of my refrigerator

Làm ơn hãy chăm sóc cái tủ lạnh của tôi! Show ăn uống Jin và Jimin cùng tham gia. Cập nhật nhanh nhất...

[VIETSUB] Hello Counselor Ep 316 Jin & Jimin Full Cut

Jin cùng Jimin tham gia Hello Counselor http://facebook.com/J4JSubteam

[J4J] [Vietsub] TẬP 8 - Quá trình vẽ BT21

Full playlist: http://bit.ly/vietsub-full-bts21 -- Follow: http://twitter.com/_lilopi http://fb.com/J4Jsubteam...

[J4J] [Vietsub] TẬP 7 - Quá trình vẽ BT21

Full playlist: http://bit.ly/vietsub-full-bts21 -- Follow: http://twitter.com/_lilopi http://fb.com/J4Jsubteam...

[J4J] [Vietsub] TẬP 6 - Quá trình vẽ BT21

Full playlist: http://bit.ly/vietsub-full-bts21

[J4J] [Vietsub] TẬP 5 - Quá trình vẽ BT21

Full playlist: http://bit.ly/vietsub-full-bts21 Follow: http://twitter.com/_lilopi http://fb.com/J4Jsubteam...

[Vietsub] Tập 4 - Quá trình vẽ BT21

Follow: Full playlist: http://bit.ly/vietsub-full-bts21 Follow: http://twitter.com/_lilopi http://fb.com/J4Jsubteam...

[Vietsub] TẬP 3 - Quá trình vẽ BT21

FOLLOW: http://twitter.com/_lilopi http://facebook.com/J4JSubteam