Menu J4J's Subteam
Nội dung không khả dụng hoặc đã bị xóa do vi phạm bản quyền. Vui lòng xem các nội dung khác.

About

BTS21 BTS21

BTS21

Quá trình tạo nên BT21 của BTS

Nổi bật

[Vietsub] NOT TODAY - BTS THE WINGS TOUR IN SEOUL - Disc 1

Download: https://j4jsubteam.blogspot.com/2018/01/vietsub-song-dvd-wings-tour.html

[Vietsub] TẬP 2 - Quá trình vẽ BT21

Full playlist: http://bit.ly/vietsub-full-bts21 -- http://fb.com/J4Jsubteam

[Vietsub] Preview Ep 152 - Please take care of my refrigerator

Làm ơn hãy chăm sóc cái tủ lạnh của tôi! Show ăn uống Jin và Jimin cùng tham gia. Cập nhật nhanh nhất...